SE

SenseAnywhere: Simply Smarter

Vi är SenseAnywhere. Vi tillverkar mycket noggranna, lättanvända och extremt strömsnåla dataloggrar som möjliggör helt automatiserad temperaturövervakning under lagring eller transport av temperaturkänsliga produkter. Våra lösningar för övervakning och temperaturmappning används i alla typer av industrier, bland annat inom läkemedels-, livsmedels- och logistikbranschen, över hela världen. De trådlösa dataloggrarna har en batteritid på 10 år, vilket är unikt i branschen.

Våra AiroSensors är lätta att installera, använda och underhålla och kan mäta olika parametrar som temperatur och luftfuktighet. Våra produkter och tjänster är otroligt användarvänliga, våra dataloggrar hållbara och mätningarna mycket exakta. Vi lagrar data på ett säkert sätt i en certifierad molnmiljö. Uppgifterna är tillgängliga från vilken smart enhet som helst, på vilken plats som helst och när som helst. Användarna får ett larm per e-post, sms och/eller röst när larmgränserna överskrids. Vår programvara är validerad, vi erbjuder kunderna verktyg för att säkerställa GxP-överensstämmelse och vi uppfyller kraven i FDA 21 CFR part 11.

SenseAnywhere-produkterna säljs över hela världen av kvalificerade återförsäljare i olika länder som talar det lokala språket och erbjuder utmärkt support.

För mer information kan du besöka vår engelska webbplats.